Bjerknessenteret
The climate cost of planting trees

The climate cost of planting trees

March 15, 2021

Most people has a good relationship with forests and the uncontrolled logging around the world is taking its toll on both the wildlife, but also the climate. It stand to reason that letting the forests grow and claim land should be unconditionally positive for the planet, but as often it is not so simple.

Priscilla Mooney, a researcher at NORCE and the Bjerknes centre, talks to our host Stephen Outten and co-host and producer Ingjald Pilskog about the consequences of both the destruction of the forests and the unexpected costs of letting the forests claim the higher latitudes and planting new forests without a proper understanding of the effects.

Parisavtalen 5 år etter – med direktør Tore Furevik

Parisavtalen 5 år etter – med direktør Tore Furevik

December 31, 2020

Parisavtalen vart vedteken under FNs klimatoppmøte i desember 2015, etter mange års arbeid for gjennomslag for internasjonal klimahandling. I den står det at me skal etterstrebe å halde temperaturauken til under to grader. Kvar er vi no, fem år etterpå?

Vi skal ikkje ein gong seie orda «2020 har vore eit spesielt år», sagt uttallege gongar sidan mars, og især no i slutten av desember gjenteke i årskavalkadar. For klimaet sin del har det likevel vore første året ein reduksjon i utslepp av CO2 sidan vi byrja å måle utslepp – sjølvsagt av grunnar vi helst skulle ha latt vere å ha gjennomført.

Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret, som var i Paris i desember 2015, oppsummerar dei siste fem åras utvikling – både for politikken generelt, og for seg personleg, ei utvikling han meiner har endra han frå pessimist til optimist.

Du har no lytta til ein podcast frå Bjerknessenteret for klimaforsking. Bjerknessenteret er eit partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Centre NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. Musikken er Arcade Montage av Lee Rosevere under Creative Commons-lisens by-3.0. Podcasten er produsert av meg, Andreas Hadsel Opsvik, ved Bjerknessenteret for klimaforsking.

Are we melting Antarctica irreversibly?

Are we melting Antarctica irreversibly?

November 15, 2020

The great ice-sheets in Antarctica and Greenland holds many mysteries. David Chandler, a postdoctoral fellow at the Bjerknes Centre and NORCE, are trying together with his colleagues to unravel these mysteries. In this episode David Chandler takes Stephen Outten and Ingjald Pilskog to the Antarctica where we are discussing how global warming are melting the ice-sheet, in some places irreversibly, leading to sea level rise and life altering climate changes to people all over the globe.

David Chandler is a postdoctoral fellow at NORCE and Bjerknes Centre for Climate Research.

Stephen Outten is a researcher at Nansen Environmental and Remote Sensing Center and Bjerknes Centre for Climate Research.

Ingjald Pilskog is an associated professor at Western Norway University of Applied Sciences and connected to the Bjerknes Centre for Climate Research.

Arven etter Nansen – med forskar Marius Årthun

Arven etter Nansen – med forskar Marius Årthun

October 10, 2020

Gratulerer med dagen, Fridtjof Nansen! 10. oktober 2020 ville han ha vært 159 år, og vi holder virket hans i live gjennom samarbeidet i Arven etter Nansen.

Forsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret Marius snakker om inspirasjonen fra Nansens arbeid og vitenskap, grunnlaget han la for klimavarsling, og forskerrollen da og nå.

Igor Ezau - Heatwaves, the weather that can kill thousands in developed countries

Igor Ezau - Heatwaves, the weather that can kill thousands in developed countries

September 17, 2020

Heatwaves are the extreme weather events that kills the most worldwide together with its close cousin the long-term draught. Peer-reviewed analysis places the European death toll at more than 70,000, in the 2003 European heatwave alone [1]. This was in developed countries with the resources to mitigate the worst consequences. It lasted one month which makes this event as mortal as the ongoing pandemic.

The WHO defines heatwaves as more than three days with temperatures above 25 degrees C. This is when conditions start to get dangerous to humans. Other definitions are linked to higher temperatures than the normal temperatures – but what happens when the normal temperatures rise? Will there be less heatwaves?

Igor Ezau dicuss with Stephen outten and Ingjald Pilskog in this new episode “Heatwaves, the weather that can kill thousands in developed countries”.

[1] Robine, Jean-Marie; Cheung, Siu Lan K.; Le Roy, Sophie; Van Oyen, Herman; Griffiths, Clare; Michel, Jean-Pierre; Herrmann, François Richard (2008). "Solongo". Comptes Rendus Biologies331 (2): 171–178. doi:10.1016/j.crvi.2007.12.001ISSN 1631-0691PMID 18241810

North America’s greatest export: Warm weather to Europe

North America’s greatest export: Warm weather to Europe

July 2, 2020

Is warm weather to Europe, North America's greatest export?

Listen to the science conversation between Tim Woollings, Associate Professor at the University of Oxford, and Stephen Outten and Ingjald Pilskog podcast hosts and researchers at the Bjerknes Centre.

Dr. Tim Woollings, has been visiting researcher at the Bjerknes Centre for Climate Research the last months. He is an expert in jet streams and large scale atmospheric dynamics. 

The scientists discuss how the jet stream causes heat waves and cold periods, how the jet stream is affected by a changing climate and how the tropics and the Arctic pushes the jet northwards and southwards. 

Fasten your seatbelts and join a trip with the jet stream around the globe, southwards along the Rocky Mountains and free and variable northeast bound across the North Atlantic. 

Warning: This episode contains meteorological terms - be ware of terms like Rossby waves, eddy-driven jet, blocking and polar front!

SciSnack stories – articles from our young and early career scientists

SciSnack stories – articles from our young and early career scientists

June 30, 2020

Today, we’re giving you a three-course meal, through the writings of Scisnack. SciSnack is a group led by scientists at the University of Bergen, with the objective of improving writing skills of young and early career scientists around the world. You can read all these and more at SciSnack.com.

Citizen scientists help bringing water to the weather models

Citizen scientists help bringing water to the weather models

March 18, 2020

Due to the sars-cov-19 pandemic, this year's citizen science project have been postponed. Even though it seems that it is dificult for Norwegian skiers to stay at home, we cannot give them the excuse to seek out the snow. If you want to get involved when we are up and running again, you can contact the Harald Sodemann.

Harald Sodemann is working on improving the weather models. One thing he and his colleagues think can be improved is how water in the atmosphere is treated, to understand where it is coming from. To do this they need observations, and to get these observations, they ask skiers in the Norwegian mountains to take snow samples. For where better to gather samples of precipitation than the rainy Norwegian mountains. And who better to gather these samples, than skiers that prefer to go where no other people would think about going.

Før og etter hockeykøllegrafen – med Øyvind Paasche

Før og etter hockeykøllegrafen – med Øyvind Paasche

February 29, 2020

«Det var eit liv før hockeykurven også», seier Øyvind Paasche, seniorforsker og seniorrådgiver ved NORCE og Bjerknessenteret.

Hockeykurven, Hockey stick graph, Hockeykøllegrafen, – kjært barn har mange namn. Namneopphavet er openbart om du ser på den, ei temperaturlinje gjennom dei siste 600 åra som først går svakt nedover før den får ein knekk oppover på 1900-talet – som gjer at den ser ut som skaftet og bladet på ei hockeykølle.

Den dukka opp i 1998 i tidsskriftet Nature, og fekk stor betydning for klimaforskinga som felt. Men korleis var det før den kom, kva hendte då den dukka opp, og kva betydning har den fått seinare?

Øyvind Paasche tek oss med på gjennom hockeykøllegrafens historie – ei reise han sjølv har teke del i. Episoden er produsert av Andreas Hadsel Opsvik. Musikken er Lee Rosevere - Arcade montage, gjennom Creative Commons by-3.0.

Dei to artiklane nemnd i episoden:

Storm tracks – A conveyor belt of warm moist air

Storm tracks – A conveyor belt of warm moist air

January 16, 2020

Professor Camille Li works on storm tracks, the warm, moist conveyor belt that deliver storm after storm to us here in Western Norway and the British isles. Learn how these storm tracks works, how they will change and the research Camille Li and her colleagues are conducting at the Bjerknes centre for climate research.

Our host, the NERSC researcher Stephen Outten and editor and associate professor Ingjald Pilskog, talk with Camille Li about why we are getting wet here in northwestern Europe.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App